ถ้ารู้ว่าโตมาจะเจอข้อสอบแบบนี้นะ
ถ้ารู้ว่าโตมาจะเจอข้อสอบแบบนี้นะ

ถ้ารู้ว่าโตมาจะเจอข้อสอบแบบนี้นะ

4,824,420
503
453,960